Màster propi UAB

  • Places 21
  • 2 anys
  • Dedicació completa
  • Pràctiques clíniques
  • Clases en castellà
  • UAB Barcelona
  • Primer curs: 5.940€
    Segon curs: 5.940€
  • Dep. Psiquiatria i Medicina Legal

EL “MÀSTER EN NEUROPSICOLOGIA I NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA”

Primer Màster de formació pràctica intensiva que es realitza mitjançant la incorporació diària en serveis de neuropsicologia, neurologia, neurocirurgia i altres, en el context clínic durant 21 mesos amb un total de 2.400 hores. Cursos pràctics opcionals per tal d’assolir l’Acreditació Nacional del Psicòleg/oga Expert/a en Neuropsicologia Clínica.

ELS CONEIXEMENTS ACADÈMICS I LA PRÀCTICA CLÍNICA

La nostra formació es fonamenta en coneixements, mètodes d’avaluació i una pràctica clínica intensiva. Els nostres estudiants assoleixen un excel·lent i sòlid grau de formació acadèmica a l’aula, mentre compaginen la pràctica en centres clínics, que els aporta les hores d’experiència necessàries per a facilitar la seva ulterior inserció professional.

MÉS ENLLÀ DELS CONEIXEMENTS ACADÈMICS

Però per a garantir una adequada carrera professional procurem que desenvolupin habilitats transversals i socials, que aportin un valor afegit: saber anglès, saber estructurar el pensament de forma escrita, comunicar en públic, dominar de les tecnologies digitals, treballar en equip, desenvolupar motivació, interès i il·lusió per la feina personal,...

MÉS DE 30 ANYS FORMANT EXCEL·LENTS PROFESSIONALS

Per això, al llarg dels anys hem incorporat tasques tendents a la formació global dels nostres estudiants. El resultat: el 90% dels nostres antics alumnes estan treballant de neuropsicòlogues/egs en unitats de neuropsicologia, de trastorn de memòria, centres geriàtrics, centres de rehabilitació cognitiva, centres de recerca, activitats privades,...

MÉS ENLLÀ DE CATALUNYA

Per les nostres aules han passat estudiants procedents del País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, Andalusia, Aragó, Extremadura, País Valencià, Múrcia, Galícia, Astúries, la Rioja, Madrid, Cantàbria i, de més enllà encara, Argentina, Àustria, Colòmbia, Itàlia, El Salvador, Panamà, Perú, Portugal, Puerto Rico, Mèxic, Xile, Veneçuela.

ELS REPTES DEL FUTUR

El Màster de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta afronta el segle XXI compromès amb els més innovadors enfocs, es trenca amb el concepte de neuropsicologia subpersonal i de neuropsicologia personal, vers una nova neuropsicologia social, on es consideren la cultura, la ideologia i elements fonamentals com la empatia i la teoria de la ment.